قوانین و مقررات

آیین نامه داخلی آکادمی رزمی مبارز

1. تمامی اعضا موظف به رعایت کلیه شئونات دینی و اخلاقی می باشند.

2. به همراه داشتن ملزومات ورزشی هر رشته از قبیل لباس، کفش، بطری آب و حوله شخصی الزامی میباشد.

3. برای ورود به مجموعه داشتن کارت عضویت الزامی است.

4. ورزشکاران 15 دقیقه قبل از شروع کلاس باید در مجموعه حضور داشته باشند.

5. رعایت انظباط فردی و عمومی برای کلیه اعضا الزامی است. از این رو اعضا می بایست از هر گونه شوخی و نیز صحبت کردن با صدای بلند خودداری نمایند، رعایت نظافت فردی و
نظافت عمومی باشگاه حداقل توقع سایر اعضا از شما بوده و الزامی می باشد.

6. پس از ثبت نام شهریه مسترد نمی گردد و نیز جبران جلسات غیبت امکان پذیر نمی باشد.

7.اعضاء اکیدا از رها نمودن لوازم و وسایل در محیط باشگاه خودداری نموده و موظف به بازگرداندن وسایل در جای اصلی خود می باشند.