درباره ما

آکادمی مبارز محلی برای تحقق رویاهایتان ; برجسته ترین اساتید ایران و جهان شما را در مسیر رسیدن به این رویا یاری می دهند.

مربیان ما

میثم عبدالهی

سیفو

مربی ارشد - مدیریت مجموعه